Skip to content
Sök

I KFUMs regi sedan 1919

Vårt syfte

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar; kropp, själ och ande – Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och övriga delar av världen.

Kärsögården drivs av den ideella föreningen KFUM Kärsö vars huvudmän är Bromma KFUM och KFUM Söder Fryshuset. Föreningens syfte är att erbjuda barn- och ungdomsverksamheter en mötesplats där de kan utvecklas. Vi vill utgå ifrån en helhetssyn på människan och möta unga människors aktuella behov.

Mångfald
Det viktiga är inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför återfinns alla tänkbara olika aktiviteter och målgrupper på Kärsögården och vi tar emot konferensgrupper, lägerskolor, klassresor, idrottsdagar, dagkollon, sommarläger och ungdomsevenemang av olika slag.

Gården har drivits i KFUMs regi i drygt 100 år. Med en stark övertygelse om att gruppgemenskap förstärks av olika etniska och kulturella bakgrunder, tro, ålder, kön eller politiska åsikter, ser vi framtiden an med tillförsikt.

Här skapar vi minnen för livet.